03-6838569 | אלי זקאק | יפת 71 תל אביב

חברית בניה
construction company

חברית בניה
construction company

חברית בניה
construction company

חברית בניה
construction company

חברית בניה
construction company

חברית בניה
construction company

חברת א.ל. זקאק בע"מ וחברת א.ו.מ מנופי יפו בע"מ פועלת בפיתוח ובניה משנת 1999, במהלך השנים החברה התחייבה והשלימה הקמת בנייני מגורים ומסחר.
לחברה צוות מקצועי אשר אחראי מיום הפיתוח ועד האישורים הסופיים לרישום הנכס כבית משותף על שם הלקוחות.

E.L. Zakak Ltd and Um nofay Yafo Ltd operates in a construction & development properties since 1999' during the years the company's has undertaken and completed the construction of the commercial & residential building.
The company's has professional staff that are responsible from the date of development to the final approvals of the assets
registration on the name of the clients

דילוג לתוכן